UKhuzani nabalandeli bashobingele uMengameli ekhanda

6,231 Views

Esithombeni uKhuzani nabalandeli bebhiyozela ingoma. Isthombe sevidiyo.


Umculi kamaskandi odumile uKhuzani Mpungose usewuchamele wawuthi tsha tsha tsha, waze wawuthimsela ngamathe umthetho waseSouth Afrika ovimba ukuhlangana kwabantu babe yibutho lezinyosi ngesikhathi sika-level 3 womvalelandlini. IKhasi linevidiyo etshengisa lo mculi enenkumbula yabantu belalele ukumenyezelwa kwengoma ehlukanisa unyaka kuKhozi FM okugcine kuwine eyakhe iJele.

Ngesikhathi kumenyezelwa le ngoma emsakazweni uKhozi FM ubonakala yena egxuma eyaphezulu ephakanyiswa zihlwele kuhle kwabalandeli be ANC bephakamisa uSenzo Mchunu becabanga ukuthi usewine isikhundla sikanobhala jikelele bemlutha. Abantu bebenamathelene, bekhifana ngamathe, betapuzana ngezandla bengafake zamfonyo. Izibalo zabatheleleke ngeCovid 19 nabafayo ziphezulu e-SA. UMengameli uCyril Ramaphosa usanda kukhuluma nezwe waze wakhihliza amasi kancede emlonyeni eyala isizwe ukuba sizivikele maqede walivala izwe notshwala wathi abantu balale ngo 9PM.

iReport SA News

Reporter